O PROJEKTU

Kot odziv na pretekle dogodke in razmah sovražnega govora in nestrpnosti je Zavod APIS, v sodelovanju s stroko, izdelal gradiva,  ki jih učitelji uporabljajo v sklopu rednega pouka ali obveznih izbirnih vsebin.

Gradivo je zasnovano tako, da učenci in dijaki v treh šolskih urah prejmejo znanje o izseljevanju Slovencev in razlogih za izseljevanje,  o priseljevanju v Slovenijo in razlogih za priseljevanje ter izzivih vključevanja (integracije) v novo okolje. V sklepni uri se seznanijo s pojmi, kot sta begunstvo in mednarodna zaščita. Multimedijska gradiva vključujejo izobraževalne videe, pričevanja v prvi osebi in arhivsko gradivo. Multimedijski sklop se zaključi z vajami po metodah neformalnega učenja, ki dijakom omogočajo, da se poistovetijo z osebnimi zgodbami, nekatere vaje pa z umetniškim pristopom povabijo učence k sodelovanju in konstruktivni samorefleksiji.

Gradiva so nastala v sodelovanju z domačima strokovnjakinjama:  pediatrinjo, otroško psihiatrinjo in humanitarko, dr. Anico Mikuš Kos, sociologinjo in znanstveno svetnico na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, dr. Mirjam Milharčič Hladnik. Strokovnjakinja za človekove pravice in azilno pravo, dr. Neža Kogovšek Šalamon je prispevala pojmovno jasnost na področju mednarodne zaščite.