PRISELJENSTVO2020-01-14T11:18:13+01:00

PRISELJENSTVO

Sklop je sestavljen iz treh delov:

  • video vsebina s pregledom raznolikosti razlogov za priseljevanje v Slovenijo v različnih obdobjih preteklosti,

  • vaje po metodah neformalnega učenja,

  • voden pogovor, ki tematizira različne aktualne razloge za priseljevanje Slovencev.

Cilji:

  • boljši vpogled v razloge za priseljevanje v različnih preteklih obdobjih,

  • razumevanje soodvisnosti pojmov priseljevanja in izseljevanja,

  • globlji razmislek o izzivih, s katerimi se srečujejo priseljenci, o pomembnosti socialne mreže, poznavanju kulture, jezika in sistema za vzpostavitev novih povezav v novem okolju.