IZSELJENSTVO2020-01-14T11:10:22+01:00

IZSELJENSTVO

Sklop je sestavljen iz treh delov:

  • video vsebina z zgodovinskim pregledom o razlogih za izseljevanje Slovencev v tujino,

  • vaja osnovana na resničnih zgodbah, ki spregovorijo o raznolikih povodih za odhod iz Slovenije v preteklosti,

  • voden pogovor, ki tematizira različne aktualne razloge za odhajanje Slovencev v tujino.

Cilji:

  • boljše razumevanje razlogov za izseljevanje Slovencev skozi zgodovino,

  • razumevanje aktualnih razlogov za izseljevanje iz Slovenije,

  • globlje razumevanje, da je tudi trenutno izseljevanje mladih zaradi dela, novih priložnosti, ljubezni, študija ali drugih razlogov del širše slike migracij.