BEGUNSTVO2020-01-14T11:05:11+01:00

BEGUNSTVO

Sklop je sestavljen iz štirih delov:

 • Osebne pripovedi oseb, ki so pridobile status begunca, predstavljene v obliki kratkih videozgodb.

 • Predstavitveni video o osnovnih pojmih povezanih z mednarodno zaščito, pojasnila poda dr. Neža Kogovšek Šalamon.

 • Nagovor dr. Anice Mikuš Kos, strokovne sodelavke pri projektu, ki naslavlja pomembnost okolja za preživetje beguncev, v katerem pojasni, kako lahko k bolj vključujoči družbi prispeva vsakdo izmed nas.

 • Vaje po metodi neformalnega učenja, ki sledi ogledu videa, ki omogoča praktično razumevanje pojmov in razlogov za mednarodno zaščito na preprostem igranju vlog in obravnavi primerov.

Kronološki potek:

 • ogled video zgodbe begunca v Sloveniji,

 • ogled videa dr. Neže Kogovšek Šalamon,

 • vaja v skupinah, ki učence popelje skozi različne zgodbe prosilcev za mednarodno zaščito tako iz perspektive prosilcev kot komisije, ki o odloča prošnjah,

 • ogled video nagovora dr. Anice Mikuš Kos.

Cilji:

 • razjasnitev osnovnih pojmov povezanih z migracijami, begunstvom in mednarodno zaščito,

 • prispevek k večji medijski pismenosti na področjih povezanih z migracijami,

 • praktični napotki za spodbujanje socialne vključenosti v šolskem okolju ter spodbujanje sočutja do drugačnih.