Prva2020-01-14T11:47:48+01:00

PRISELJEVANJE, IZSELJEVANJE
IN MEDNARODNA ZAŠČITA

Multimedijska gradiva za učitelje srednjih šol in zadnje triade osnovnega izobraževanja

O PROJEKTU

Multimedijska izobraževalna gradiva pojasnjujejo osnovne pojme povezane z migracijami in begunstvom.

Gradiva v treh sklopih podajajo širši vpogled v izseljevanje, priseljevanje in mednarodno zaščito ter skozi osebne zgodbe v človeški luči gledalcem približajo izseljence, priseljence in begunce, hkrati pa pojasnijo osnovne pojme povezane z migracijami, ki se pogostoma uporabljajo nepravilno.

Strokovni sodelavki projekta: dr. Mirjam Milharčič Hladnik in dr. Anica Mikuš Kos.

Shranite spremljevalno gradivo

Izobraževalno gradivo za pedagoške in mladinske delavce sestoji iz:

  • video vsebin z osebnimi zgodbami in zgodovinskim pregledom,

  • praktičnih vaj oblikovanih po metodah neformalnega učenja,

  • vodenih refleksij.

Gradiva skozi širši kontekst, ki ga podajajo video vsebine, kratke vaje, ki mladim pomagajo vsebine ponotranjiti, ter vodeno refleksijo mlade ozaveščajo o univerzalnosti človekovih pravic ter spodbujajo medkulturni dialog in večjo socialno vključenost. Hkrati prispevajo k boljšemu razumevanju drugih kultur in krepijo razumevanje potenciala, ki ga prinašajo multikulturne družbe.

Cilji:

  • razumevanje izseljevanja Slovencev skozi zgodovino,

  • razumevanje priseljevanja v Slovenijo,

  • razumevanje begunstva in mednarodne zaščite,

  • spodbujanje strpnosti do posameznikov drugih narodnosti in kultur,

  • zasuk pozornosti od nestrpnosti in sovražnega govora k samorefleksiji.

Projekt združuje izkušnje na področju priprave multimedijskih izobraževalnih vsebin Zavoda APIS, nosilca projekta, in stroke. Gradiva so bila nominirana za evropsko nagrado Clarinet za javne ozaveščevalne kampanje lokalnih skupnosti o migracijah in integraciji. V šolskem letu 2018/2019 umeščena v katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (t. i. KATIS) Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport med prednostne teme programov za profesionalno usposabljanje za področje inkluzije različnosti.

Več informacij na: apis@zavodapis.si

Izvedbo projekta sofinancira Urad vlade RS za komuniciranje. Vsebina aktivnosti je odgovornost avtorjev in ne predstavlja stališč financerjev.

Projekt je nastal v sodelovanju: